apkerpėti

1 apkérpėti intr. 1. kerpėmis apaugti, apsamanoti: Apkérpėjęs medis K. Trobelė apaugo dagiais, sienos apkerpėjo LzP. Čia medžiai ošia seni ir apkerpėję . Apkérpėjęs stogas, akmuo, medis kerpėmis J. Netoli stovėjo tokia apkérpėjusi trobelė . Ir akmuo, ant vietos bebūdamas, apkerpėja Lkv. Laumė snaudžia ant apkerpėjusio kelmo . Tebegyvena dar ant apkerpėjusios iromis tėviškės savo S.Dauk. 2. prk. ilgus metus toje pačioje vietoje ramiai būnant, pasidaryti nejautriam, sustingusiam, susenusiam: Prieš jo akis nusitiesė klaiki tolesnio gyvenimo perspektyva: apsiprasti, apkerpėti, nugrimzti ir uždusti V.Myk-Put. Turbūt ir apkérpėsi, ten begyvendamas Brs. To žmogaus protas buvo gana apkerpėjęs . Jos dėlto turėta širdies, kad ir apkerpėjusios pelno godumu Vaižg. Primena sau apkerpėjusios senovės vardus S.Dauk. 3. kuo nors gausiai apaugti: Apkerpėjęs plaukais jo buvo veidas T.Tilv. Tavo karvė tep apkerpėjo (apskreto mėšlais), kai eina, tai tik šlaunys skamba . Slyvas apkérpėjęs slyvais, taip užmezgęs Škn. \ kerpėti; apkerpėti; įkerpėti; nukerpėti; prikerpėti; sukerpėti; užkerpėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkerpėti — apkérpėti vksm. Į šiaurės pùsę mẽdžiai ir ãkmenys labiaũ apkérpėja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukerpėti — 1 nukerpėti 1. intr. apkerpėti: Šiandien ant rūmo griuvėsių liūdnai siūbuoja dagiai ar asiai, liūdnai ūžia seni skaroti nukerpėję parko medžiai LzP. 2. tr. kerpes nuo šakniavaisių nupjaustyti: Ima lenktyniauti, kas greičiau vagą runkelių nuraus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrybėti — intr. grybais apaugti, apkerpėti: Apgrybėję puodynės, ė pienas raugu smirda Ml. Kelmas apgrybėjo Plv. grybėti; apgrybėti; sugrybėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkerplėti — 1 apkerplėti intr. apsamanoti, apkerpėti: Visas stogas apkerplėjęs Št. kerplėti; apkerplėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkerpti — 2 apker̃pti intr. apaugti kerpėmis, apkerpėti: Vanduo čiulkena ant gličia samana apkerpusių akmenų rš. Šalia apkerpusios senos formos trobesių išsišauna naujoviško tipo pastatas rš. | prk.: Senis, besėdėdamas užpečkėj, apker̃po J.Jabl(Gr).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskeberlėti — intr. apkerpėti, nuskursti (apie medį): Po anų metų šaltosios žiemos mūsų obelės visai atrodo apskeberlėjusios Rt. skeberlėti; apskeberlėti; nuskeberlėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kerpėti — 1 kerpėti, ėja, ėjo intr. 1. K kerpėmis apaugti, samanoti: Antai akmuo kaip kerpė[ja] begulėdamas J. [Jie] iki šiai dienai kokioj kerčioj klioštoriaus bekerpėja dulkėse S.Dauk. kerpėtinai adv.: Peiliai apkerpėję kerpėtinai – surūdiję Šts. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikerpėti — 1 prikerpėti intr. 1. priaugti kokių nešvarumų, pritukti: Prikerpėjusi, t. y. prižaliavusi, milžtuvė neplauta J. Šulinė mano prikerpėjusi J. 2. prk. gausiai ko privisti: Ponų buvo prikerpėję visi pašaliai Šts. Jų prikerpėjęs gyvenimas (ūkis) –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukerpėti — 1 sukerpėti intr. sudžiūti, susenėti, sukietėti: Jo rankos sukerpėjusios rš. Na, susiedeli, tu jau visai sukerpėjai Krp. Pãpadys sudaužėję, sukerpėję, suskeldėję visos, net baisu žiūrėt! Ds. ^ Kad tu sukerpėtum ! (pasidarytum kaip kerpė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkerpėti — 1 užkerpėti intr. ilgai, ilgus metus vienoje vietoje išbūti: Užkerpėjau vienõ[je] vieto[je]: šešis metus išbuvau Rt. kerpėti; apkerpėti; įkerpėti; nukerpėti; prikerpėti; sukerpėti; užkerpėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.